T-MUN Web Sayfasına Hoşgeldiniz

MUN farklı komitelerden oluşan Birleşmiş Milletler'in öğrenciler tarafından yapılan organizasyondur. Öğrenciler temsil edecekleri ülkenin araştırmasını yaparak komitelerinde ülkelerini temsil ederek dünya sorunlarına çözüm aramaktadırlar.

MUN konferansları katılımcılara sosyal yetenekleri ile karar alma yetilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. Konferanslar esnasında, katılımcılar ülkelerini temsil ederken topluluk karsısında konuşma, grup içi iletişim, politik araştırma ve analiz, aktif dinleme, başarılı müzakere, çatışma çözme, not alma ve teknik metin hazırlama gibi çok çeşitli yeteneklerini sergileme ve geliştirme olanağı bulurlar.